Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Проблемите в КФН продължават

Последните дни имах възможност да изкажа мнението си, че председателя на Комисията за финансов надзор трябва да подаде оставка заради проблемите около КТБ, за които и неговата комисия носи отговорност.

За последните 6 месеца двама члена на Комисията подават оставки, посочвайки лични мотиви, при вероятна действителна причина несъгласие със случващото се в КФН.

Публикувам още един пример в тази посока – сигнал, който получих, в който се описват нередности и неизпълнение на задълженията на Комисията дори след взето съдебно решение:

 

СИГНАЛ

Относно:

Бездействие на КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР:

На БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД се търгуват акции на публично дружество „Зърнени храни България“ АД, които не отговарят на Правилника на фондовата борса, на Закона за публично предлагане на ценни книжа и на Търговския закон

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДИЕВ,

След неколкократни сигнали към Комисията за финансов надзор /КФН/, включително и по потвърдени от Българския съд с влезли в сила решения, за нарушения в поднадзорно на КФН дружество, се обръщам за съдействие към Вас.

Излагам накратко фактите-в случай, че проявите интерес, ще Ви представя пълната документация.

Акционер съм в Публично дружество „Зърнени храни България” АД, с ЕИК175410085.Притежавам 8926 броя безналични акции, с право на глас. Акциите на дружеството се търгуват от „Българска фондова борса“АД

Емисиите акции на „Зърнени храни България”АД не отговарят на изискванията за търгуване на чл.4 ал.2 т.3 и чл.42, ал.1 т.4, т7, т.8 от „Правилника за дейността на Българска фондова борса АД“, по следните причини:

1.„Зърнени храни България“АД нямат приети от акционерите индивидуален и консолидиран отчет за 2009 година

2.„Зърнени храни България“АД нямат приети от акционерите индивидуален и консолидиран отчет за 2013 година

3.Индивидуалният и консолидиран финансов отчет за 2010 година са заверени от одитори, които в нарушение на Търговския закон не са избрани на Общо събрание на акционерите

4.Всички тези значими факти по никакъв начин не са оповестени публично нито от директора за връзки с инвеститорите, нито от членовете на Съвета на директорите – нито в сайта на дружеството, нито в Търговкия регистър, нито в предоставяната информация от „Българска фондова борса“ АД.

5. На сигнала ми по този повод, Комисията за финансов надзор не реагира по никакъв начин и акциите на дружеството се предлагат на борсата като напълно редовни.

С постановено Определение №935 от 04.12.2013г. на ВКС, Търговска колегия, І отделение по т.д.№ 1297 по описа за 2013г., Решение № 1540/19.09.12г., постановено по т.д.№ 1136/12г. от Софийския апелативен съд, 5 състав, ТК, по т.д.№1136/2012г., с което е потвърдено решение № 1421/28.12.11г. по т.д.№ 1860/2010г., е налице влязло в сила Решение, с което на основание чл.74 от Търговския закон, по предявен от мен –Ивайло Миленков, иск срещу „Зърнени храни България“ АД, иск, са ОТМЕНЕНИ, като незаконосъобразни взетите от Общо събрание на акционерите /ОСА/ на «Зърнени храни България» АД, проведено на 12.07.2010 година решения.

Преди предявяването на съдебен иск подадох два сигнала до Комисията за финансов надзор, която за разлика от Българския съд, не намери никакви нарушения в дружеството.

На сигнала ми за вече потвърдените с влязло в сила съдебно решение, КФН не е рагирало по никакъв начин да се свалят от търгуване акциите от „Българска фондова борса“ АД.

06,11,2014

С уважение:

*****

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*