Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Прогноза за събираемост на приходи 2010

Излязоха предварителни данни за събраните приходи за деветмесечието на 2010 и си позволявам да направя годишна прогноза.

Общото изпълнение на данъчни приходи за 9-месечието е 9.942 млрд лева или 70.77 % от годишния разчет според актуализирания държавен бюджет. За същия период на 2009 данъчните приходи са били с 1.05 млрд лева повече, като процентът на изпълнение е бил 73.76 %. Взимайки за база за сравнение първото деветмесечие и при екстраполация на данните и за четвъртото тримесечие очаквам около 3.5- 4 % неизпълнение на годишния план от 14.048 млрд лева или 560 млн лева.

Общото изпълнение на неданъчни приходи за 9-месечието е 1.269 млрд лева или 75.32 % от годишния разчет според актуализирания държавен бюджет. За същия период на 2009 неданъчните приходи са били със 135 млн лева повече, като процентът на изпълнение е бил 70.88 %. Имайки предвид занижения план за 2010 /с 350 млн лева по-малко от 2009/, очаквам неизпълнение с около 35 млн лева.

Очакванията ми за обща събираемост на приходи за 2010 са за около 96.5 % изпълнение на актуализирания бюджет или неизпълнение с около 600 млн лева.

Най-голямо изоставане има в събираемост на акцизите. При практически еднакъв план за 2009 и 2010 от около 3.9 млрд лева събираемостта за деветмесечието изостава с 320 млн лева спрямо същия период на 2009, независимо от увеличените ставки на акциз на тютюневи изделия и ел.енергия. Очакваното неизпълнение на приходи от акцизи е поне 400 млн лева, като по-вероятно ще надвиши тази цифра.

Има сериозно изоставане в корпоративен данък. Събраното за първото деветмесечие е 1.11 млрд лева, с 400 млн лева по-малко от същия период на 2009. Въпреки намаления годишен план с 300 млн лева, очакваното неизпълнение за годината е  около 150 млн лева.

При данък на физическите лица събраното за деветмесечието е с 20 млн лева по-малко от 2009. Тъй като годишният план е намален с 24 млн лева, очаквам изпълнение около плана.

При ДДС изпълнениете за периода е с 325 млн лева по-малко от 2009. Предвид намаления годишен план спрямо 2009 с 580 млн лв, преизпълнение от страна на Агенция Митници поради по-високи цени на петрол и по принцип силното 4 тримесечие очаквам изпълнение около плана. При липса на 13 заплата в частния сектор е възможно изпълнението да е и под плана.

При митата, които са с много малката тежест от 0.7 % от общия размер на приходите очаквам преизпълнение на плана с 20 млн лева. При имуществените данъци очаквам неизпълнение с около 15 млн лева, най-вече поради ниския размер на сделките с недвижими имоти и съответно спад на приходи от данък по възмездно придобиване на имущество.

Като финал искам да припомня 2 обещания на ГЕРБ при влизането им във властта:

– ще осигурим 800 млн лева от свързване на информационните системи на НАП и митници. Естествено, не се състоя. Първо защото НАП на практика има полу-информационна система и няма какво да свържеш. И второ защото свързването не води автоматично до подобрена събираемост.

– ще намалим контрабандата с 2 млрд лева. И тази илюзия е разбита на пух и прах от данните. Такава контрабанда на цигари никога не е имало. При алкохолите има леко подобрение, но то едва ли ще донесе и 50 млн лева допълнително, поради тяхната ниска относителна тежест в общия размер на акцизите /около 8 %/.

И накрая споменавам няколко груби професионални грешки на министър Дянков, пряко влияещи върху слабата събираемост:

– закриване на Агенция за държавни вземания, което изцяло стопира принудителното събиране

– закриване на 24 от 29 териториални дирекции на НАП, което доведе до излишна централизация на ревизии и възможности за много повече манипулация на процеса, като обезмисли и информацията и опита, натрупани по места.

– закриване на 5 регионални митнически дирекции и създаване на 7 териториални, с което цялото обжалване отиде директно към директора на Агенция Митници

– закриване на инспекторат към митници и НАП, водещо до невъзможност за контрол от страна на съответните изпълнителни директори, които са и работодатели на служителите в тези агенции.

– закриване на Агенция за икономически анализи и прогнози и превръщането й в оперативна дирекция в МФ, довело до напускане на ключови служители и рязък спад на качество на анализ и подготовка на макрорамка на бюджет, конвергентна програма, преговори с международни финансови институции

– няколко ключови кадрови грешки- неуволнение на компрометирани чиновници и назначение на слаби професионалисти

– допускане на силна нерегламентирана намеса на МВР чрез кадрови назначения, особено в НАП

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*