Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Разминаване в спечелилите конкурс за външна реклама

 

Питане

Относно: Съмнения за злоумишлено разминаване между Протокол на комисията за външната реклама и Заповед на кмета на СО за утвърждаване на класирането на пакет Б9

Уважаема г-жо Фандъкова,

Прилагам копие на протокол за проведен конкурс №9-СО-2011г. за „отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрена от главния архитект на Столична община схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община – група Б”. Едновременно с това прилагам Ваша заповед №РД-09-08-83/16.07.2012г, с която утвърждавате класирането на фирмите съгласно гореспоменатия протокол. В двата документа прави впечатление разминаване в оценките, което променя крайния резултат на класирането на пакет Б9.

Протокола на комисията за оценка на различните оферти с председател г-жа Ралица Стоянова класира за пакет Б9 на първо място София Аутдоор ДЗЗД с 87.21т. Изненадващо в подписаната от Вас заповед София Аутдоор е на второ място, а точките им са намалени до 85.547. Така класираната на второ място в протокола на комисията фирма К Аут ов Хоум ООД с 85.793 се изкачва до първото място във Вашата заповед и изненадващо печели конкурса.

Това разминаване не е плод на случайност или техническа грешка, защото намалените точки в класирането са 1.66 т. или точно достатъчно, за да бъде класирана фирмата на второ място. Съответно водач с 0,25т. става фирмата, класирана до този момент на второ място. Тук разминаването определя коя фирма ще спечели конкурса и ще плаща наем на Столична община за около 350 000 лв годишно.

В същия пакет е била дисквалифицирана фирма, която е предложила да плаща наем на общината в размер на над 1,14 млн лв годишно или над 3 пъти повече от фирмата, спечелила конкурса в този пакет.

Подобно разминаване в оценките между Вашата заповед и решението на комисията буди редица съмнения за начина на провеждане на конкурса. Резултатите от него са опорочени, защото разминаването между два официални документа на Столична община, които си противоречат относно спечелилия конкурса, създава сериозни опасения от корупция и нагласяване на резултати и делегитимира целия конкурс.

Задкулисното договаряне и печеленето на конкурси от близки до управлението фирми все по-широко се възприема като стил на управление на Столична община през последните години. Емблематичен пример в това отношение е именно конкурса за външна реклама, който беше бавен и отлаган с години в полза на големите фирми на пазара, които се отплащаха, като градяха позитивен образ на ГЕРБ в медиите.

Сегашният пример показва сериозни проблеми в управлението на София и разпределянето на поръчки и конкурси на близки до управлението фирми на тъмно и без правила. Многократно съм критикувал условията на конкурса, където цената представляваше едва 50% от крайния резултат, а останалите 50% зависеха от субективни и доста маловажни фактори като визия за развитие на рекламата, опит и т.н. Неслучайно именно тези слабости бяха посочени и от административния съд, който върна класирането по един от пакетите с констатации за много сериозни нарушения, от които могат да се извадят изводи за нагласяне на резултати и корупция.

В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси:

  1. На какво се дължи разминаването между протокола на комисията за отдаване под наем на рекламните обекти и Вашата заповед №РД-09-08-83/16.07.2012г относно пакет Б9?
  2. Как Вие лично ще поемете отговорност за опорочаването на конкурса чрез Ваши нелегитимни действия като в посочения пример с пакет Б9?
  3. Как обяснявате дисквалифицирането на най-атрактивните от финансова гледна точка оферти в пакетите Б 1-10? Само при пакет Б9 ощетяването на Столична община от дисквалифицирането на най-атрактивната финансово оферта достига до 7,9 млн лв за 10 години.
  4. Какви мерки предприема Столична община, за да гарантира, че подобни случаи, будещи обосновани предположения за корупция не са се случвали и в други конкурси и няма да се случват занапред?

С уважение…………….

Георги Кадиев, народен представител

Протокола на комисията и заповедта на г-жа Фандъкова можете да видите тук:

Zapoved J Fandakova konkurs vyn6na reklama paket B

Re6enie komisia konkurs vyn6na reklama paket B (small)

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*