Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Решение за конфликта на интереси на Андрей Иванов

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Андрей Иванов не е в конфликт на интереси в заеманата от него публична длъжност. Това е записано в решението на общинската комисия за конфликт на интереси, която проверяваше Иванов по сигнали на РЗС и по настояване на съветници от БСП и ДСБ, както твърди вестник Дневник.

Всъщност сезирането на комисията беше направено от мен на 19 ноември 2010 с въпрос, който прилагам по-долу. И до ден днешен считам, че Андрей Иванов е в конфликт на интереси, тъй като е позволил дружество на съпруга на бившата му съдружничка да спечели обществена поръчка на Столична община за над 3.7 млн лева. Тази негова бивша съдружничка, с която са в съдружие до февруари 2009, днес е депутат от ГЕРБ.

Разбира се, не съм имал илюзии, че тази комисия в общината ще излезе с друго решение. Все пак тя е председателствана и доминирана от ГЕРБ… И г-жа Фандъкова ще мълчи, и всички останали ще мълчат. Но, уважаеми софиянци, истинската комисия сте вие чрез вашия вот през есента.Помнете това.

……………………………………………………………………………………………………………………

До Г-ЖА ИСКРА АНГЕЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

СОС

ОТНОСНО: ПИТАНЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

УВАЖАЕМА Г-ЖА АНГЕЛОВА,

На 1 август 2008 Столична община е открила обществена поръчка за“Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община”.

Поръчката на стойност 3 753 600 лв. с включен ДДС е спечелена от фирма “Аксиор” ООД, с която тогавашният кмет на София г-н Бойко Борисов е подписал договор за изпълнение на 02.12.2008 г.

Съсобственик и управител на “Аксиор” ООД е г-н Пламен Чирипов, съпруг на народната представителка от ГЕРБ г-жа Стефани Михнева Михайлова.

Съгласно информационната система на Агенция по вписванията, г-жа Стефани Михайлова е била съдружник с г-н Андрей Иванов във фирма “ДИРЕКТ ТРАНСПОРТ” ООД до 26.02.2009, когато продава дяловете си на г-н Андрей Иванов. Г-жа Михайлова също така е зам.председател на Съвета на директорите на “БАНКЯ-21” АД по времето, когато председател е отново г-н Андрей Иванов.

Столичният общински съвет и аз като общински съветник не сме уведомени за тези близки контакти и съдружие на г-н Иванов със съпругата на съсобственика и управителя на спечелилата фирма.

Считам, че това е очевиден конфликт на интереси, компрометиращ проведената обществена поръчка и нанасящ вреда за милиони левове на Столична община. Предвид на обстоятелството, че така избрания системен интегратор е подготвил и подготвя техническите задания и документацията за току-що приключили обществени поръчки и такива, които предстои да бъдат обявени, гореспоменатият конфликт на интереси се възпроизвежда във времето и пренася върху нови поръчки, което не бива да оставя Столичния общински съвет безучастен.

Моля за становище на подопечната Ви комисия по въпроса.

С уважение,

Георги Кадиев

Общински съветник

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*