Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Червени лампи за Бюджет 2009 – втора част

На 16 декември 2008, дни преди приемането на бюджета, написах анализ за “24 часа” под заглавието “Червени лампи за Бюджет 2009”. Опитах се да предвидя рисковете поради подценяване на глобалната криза, лошо планиране, лошо състояние на приходните агенции и надценяване на възможностите за събиране на приходи.
Да не влизам в подробности, можете да прочетете статията, включително и на блога ми. Крайната оценка бе за риск от несъбиране на 2.65 милиарда лева. Дори си позволих да предложа да не се приема Бюджет 2009, а просто да се ползва Бюджет 2008 и през новата година.
Четири месеца по-късно се оказа, че съм бил силен оптимист. Дупката в приходите ще е чувствително по-голяма.
Всички в бранша знаят, че макрорамката, върху която се направи бюджетните прогнози е сбъркана. Просто не се знае с колко. Ръст на БВП от 4.7 % бе напълно нереален още през декември 2008. Оттам директно се надцениха приходите от ДДС и корпоративен данък, и косвено се надцениха приходите от акцизи и данък на физическите лица.
Последната оценка на МВФ отпреди месец е за ръст на БВП от 1 %. Предполагам след края на мисията тази седмица ще я свалят още надолу. Оценката на Уникредито е за минус 3 %. Оценката на Фич Рейтингс е за минус 5.5 %. Предполагам, че съвсем скоро министерство на финансите ще излязе с прогноза от 0 % реален ръст на БВП, за да не изпрати лош сигнал на негативен ръст. Всеки пункт намален ръст е равен на приблизително 130 милиона лева загуба в приходната част. Просто си изберете една от прогнозите по-горе и сметнете сами как тя ще се отрази на приходите.
Инфлацията също има пряко въздействие върху приходите, най-вече по ДДС. Не е все едно дали събирате 20 % от сирене по 5 лева килограма или по 7 лева килограма. В бюджет 2009 е заложена средногодишна инфлация от 6.7 %. Реалистична прогноза към момента е около 0 %. И понеже всеки процент инфлация е равен на около 120 милиона лева ДДС приход, отново сами сметнете с колко би следвало да се коригира бюджета в тази част.
Прогнозата по ДДС от внос е правена върху цена на петрол от 70 долара на барел. При сегашната цена от около 40 долара на барел очакваните приходи са с около 700 милиона лева по-малко от заложеното в бюджета. Добавете свитите обеми на внос и падането на цените и на металите и отново смятайте.
Заложените приходите от корпоративен данък са абсолютно нереални. Да напомня, че въпреки намаляващите темпове на икономиката заложеното в Бюджет 2009 като приход от този данък е със 17 % по-високо от постигнатото през 2008. Сравнете това с данните от първото тримесечие, където изпълнението за 2009 е 88.3 % от това през 2008, и ще разберете проблема. Още в края на 2008 се забеляза тенденция на намаляване на авансовите вноски на фирми, което е пряк индикатор за очакване на намаляване не печалбите. На 14 април 2009 бе последния срок за подаване на подобни декларации за първото четиримесечие на 2009 и МФ и НАП би трябвало много внимателно да следят тенденцията там. Ако се запази тенденцията от първите три месеца, рискът за неизпълнение на приходите само по това перо е за около 700 милиона лева.
Приходите от данък върху доходите на физическите лица са прогнозирани на ниво от 2.32 милиарда лева, което е ръст от 18 % спрямо изпълнението на 2008. Данните от първото тримесечие показват ръст на приходите спрямо същия период за миналата година от 15.4 %, което означава, че изпълнението за годината вероятно ще е под прогнозираните приходи. Тенденцията за увеличаване на безработицата и обявените заявки за свиване на работни заплати ме карат да съм предпазлив и бих очаквал риск от неизпълнение от около 300 милиона лева.
Приходите от ДДС остават най-големия риск. Мургина я няма, проблемите стоят. Имаше ги и през 2006, и през 2007, за да ескалират през 2008, когато НАП събра със 740 милиона лева под плана.
Пак питам- при това слабо изпълнение през 2008, при срутили се цени на петрола, при свито потребление, свит внос, свита инфлация, кой в МФ направи прогноза за приходи от ДДС от 9.32 млрд лева през 2009, т.е. ръст от цели 21 % спрямо 2008? С какъв акъл?
Естествено, при такава слаба прогноза неизпълнението тук ще е огромно. Само за първите два месеца от годината изоставането от плана е 400 милиона лева. При този темп, в годишен план рискът за несъбран ДДС е от порядъка на 2.5 милиарда лева.
И при акцизите се забелязва забавяне на темповете. През 2008 имаше преизпълнение с около 7 %. Планът за 2009 е с около 5 % над 2008, което не би трябвало да е проблем при вдигнатите ставки на ел.енергия, кокс, въглища, тютюн и тютюневи изделия, и при ограничения срок от 3 месеца на старите бандероли на цигари. Предполагам забавянето се дължи на презапасяване на тютюневите търговци с бандероли в края на 2008. Надявам се да се навакса, още повече, че очаквам през 2010 отново да се вдигнат ставките на тютюн и ел.енергия. Което означава ново презапасяване с бандероли през декември, и нищо чудно дори леко да преизпълним плана. Но са притеснителни данните за декларирани цигари, подлежащи на унищожаване и възстановяване на акциз за около 170 милиона лева.
При социалните и здравноосигурителни вноски има ръст спрямо същия период на 2008, но той е едва 6.1 % вместо планиран ръст спрямо отчета за 2008 от 11.3 %.Ако тенденцията се запази, очакваното неизпълнение на плана за годината би могло да достигне около 300 милиона лева.
Има риск и от намалени приходи от мита, неданъчни приходи и приходи от алтернативни и имуществени данъци, като общо са от порядъка на 120 милиона лева.
Всичко казано по-горе прави риск от неизпълнени данъчни приходи в централния бюджет от порядъка 4 милиарда лева. Добавете към това и риска от около 500 милиона лева несъбрани приходи в местните бюджети. София например за първите три месеца е събрала едва 10 % от годишния план по данък по възмездно придобиване на имущество. А този данък е 1/3 от всички данъчни приходи на столицата.
Общата дупка в приходната част, която се очертава е от порядъка на 4.5 милиарда лева, и то при незадълбочаване на кризата. Което води до логичния въпрос какво правим оттук нататък.
Първото е МФ да започне подготовка по актуализация на бюджета. Изчаква данните от април и май и ако тенденцията се потвърждава, през юни парламентът прави актуализация. Няма нищо лошо в това. Има криза, има спадащи приходи, признаваме грешната прогноза и вървим напред. За да се избегнат всякакви обвинения в нечестна игра и следващото правителство да започне на чисто.
Второто е в края на месеца по време на годишната среща на МВФ министърът на финансите да поиска предпазно споразумение с фонда. Не просто като сигнал, а защото най-вероятно ще ни потрябват парите. Просто вижте данните за финансовата сметка на платежния баланс и ще разберете логиката ми. Това, разбира се, си има цена- и тя най-вероятно ще е искане на МВФ да запазим поне 2 % излишък. Което означава да намаляваме разходи драстично.
Третото е отсега да се започне дебат по разходната част на бюджета. Намаляваме ли заплати в държавния сектор? Латвия ги намали с 20 %. Запазваме ли увеличението на пенсии от 1 юли? Задържаме 10 % или повече от бюджетите на министерства и ведомства? Свиваме ли инфраструктурни проекти? И нека тази година не разчитаме да оправим бюджета от спестеното съфинансиране на европрограми, както стана 2008. Усвояването на еврофондове е основния смисъл на влизането ни в ЕС. Не може България да е едва ли не най-големия нетен донор на ЕС.
Четвъртото е да започнем дебат правим ли стъпки в приходната част за събиране на повече приходи? Има десетки техники, които могат да донесат повече приходи. Увеличаване на ставката на акциза на горива с 10 стотинки е 300 милиона лева допълнителен приход на година, правим ли го? 1 % увеличение на ДДС е 400 милиона лева, обсъждаме ли го? Премахваме ли “туристическата” ДДС-ставка от 7 %? Въвеждаме ли като Чехия “супер-бруто” заплата, равна на 120 % от официалната ви заплата, с което не вдигаме ставката на данък на физическите лица, но увеличаваме облагаемата основа?
Петото е дебат по много сериозен практически проблем- предприемаме ли мерки за подпомагане на бизнеса по отношение на бързо възстановяване на ДДС? Данните за невъзстановения в срок ДДС са повече от обезпокоителни. Ако през 2007 средномесечната сума на задържан ДДС е 217 милиона лева, през 2008 е 347 милиона лева, а сега достига 562 милиона лева.
И шесто е дебат какво правим по отношение на приходните агенции? С притоплени манджи от стари предложения и кампанийни акции ефектът е около седмица. После започват сериозните мерки за обучение на състава, мотивация, засилване на качеството на ревизионни екипи, съкращаване на излишен персонал, оптимизиране на заплати и възнаграждения, структурни промени, пълно капсулиране от политически и икономически натиск. В крайна сметка най-важното е човешкия ресурс. Системата се крепи на хората, които работят в нея. Те са свестни и си знаят работата, ако видят, че държавата ясно им поставя задачи, мотивира ги адекватно и стои плътно зад тях.
За всичко изброено по-горе имаме около месец. И дебатът по тези теми е далеч по-важен от много други псевдо-дебати. Защото от него, накратко казано, зависи живота, който живеем.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*