Георги Кадиев

Имаме право на промяна

ЧЕРВЕНИ ЛАМПИ ПРЕД БЮДЖЕТ 2010

През декември 2008,  дни преди приемането на Бюджет 2009 написах за “24 часа” статия под заглавието “Червени лампи пред бюджета”, в което предупреждавах за опасността приходната част на бюджета да е изкуствено завишена и да не се изпълни. Случваше се за пръв път- дотогава винаги сме били обвинявани за изкуствено занижаване на приходи, за да правим изкуствено големи преизпълнения.

Основанията ми бяха много. Примерно очакван спад на потребление, инфлация и цени на петрол през 2009, в същото време- ръст на приходи от ДДС от 22 %? Откъде? Или множество подадени декларации за отказ от авансово плащане по корпоративни данъци, в същото време- ръст на приход от този данък от 17 %? Тогава прогнозирах недосъбрани приходи от 2-2.2 млрд лева. Подцених сериозно ситуацията – очакваните несъбрани приходи за 2009 ще са от порядъка на 4.9- 5 млрд лева.

И тъй като изборите за кмет на София минаха и мога да се заровя в Бюджет 2010, видях точно същите проблеми и сега. А именно силно изкуствено завишаване на приходите за 2010, вероятно под въздействие на МВФ или на прекален оптимизъм. Но нека започнем поред:

–         В частта на корпоративния данък през 2008 са събрани 2.22 млрд лева. За 2009 са заложени 2.61 млрд лева, а се очаква изпълнение от 1.87 млрд лева или 83 % от плана. За 2010 планът е 1.66 млрд лева, но предвид задълбочаващата се криза, тенденцията на намалени авансови вноски и лошо състояние на пазара има риск  около 200 млн лева да не бъдат събрани.

–         При данъците върху доходи на физически лица през 2008 са събрани 1.97 млрд лева. През 2010 са планирани 2.32 млрд лева, а изпълнението се очаква да е от 2 млрд лева, или 86 % от плана. За 2010 въпреки растящата безработица, ръст на работещите на намален работен ден и намалени заплати са заложени само около 15 млн лева по-малко от очакваното изпълнение за 2009. Рискът тук е от порядъка на 100 млн лева.

–         При акцизите през 2008 са събрани 4.05 млрд лева. Планираните за 2009 са 4.26 млрд лева, очакваното изпълнение е 4.2 млрд лева или почти 99 % от плана. За 2010 са заложени 4.51 млрд лева или около 300 млн лева повече. Рискът тук е около 200 млн лева. Предполагам МФ е заложило голямата част допълнителни приходи да дойде от завишения акциз на цигари и алкохол и малка част от завишения контрол. Това с акциза на цигарите няма да стане- просто икономическият интерес да се вкарват контрабандни цигари вече става многоголям. Нека напомня, че само акциз и ДДС във всяка кутия цигари са 3.56 лева. Оттам нататаък започва себестойност, транспорт, търговска отстъпка… Естествено, че при 3.56 лева разлика в цената на цигари с и без бандерол винаги ще има кандидат да ги внесе нелегално и да си прибере примерно половината от спестеното.

–         При ДДС през 2008 са събрани 7.48 млрд лева, през 2009 са планирани 9.32 млрд лева, а очакваното изпълнение е 6.66 млрд лева, или 71 % от плана. През 2010 въпреки намаленото потребление, което ще е повече от заложените 2.5 %, падащи цени, вероятна по- ниска инфлация и ниски цени на петрол са заложени 6.8 млрд лева. Като в това влизат и 150 млн лева от ДДС върху новите завишени акцизи. И като не се случат акцизите, няма да се случи и ДДС. Рискът за несъбран ДДС е около 500 млн лева.

–         При митата през 2008 са събрани 221 млн лева, през 2009 са планирани 215 млн лева, а се очаква да се съберат 120 млн лева. За 2010 са планирани 138 млн лева, за което не виждам обяснение и по-скоро 10-15 милиона лева няма да се съберат.

–         При имуществените данъци през 2008 са събрани 625 млн лева, през 2009 са планирани 765 млн лева, а очакваме да бъдат събрани 500 млн лева, което е 66 % от плана. За 2010 бюджетът предвижда 560 млн лева, които вероятно ще се изпълнят.

–         Други данъци по ЗКПО /така наречените окончателни данъци върху хазарт и др./- през 2008 събрани 187 млн лева, заложени в Бюджет 2009 са 213 млн лева, а очакваното изпълнение е около 160 млн лева. За 2010 е заложена същата цифри от 160 млн лева.

–         Местни данъци и такси. Тук е добро предложението за по-широк коридор на данък върху недвижимите имоти и данък по възмездно придобиване, като моето предложение е дори да има само минимална ставка. Нека максималната я определя всеки общински съвет и кмет и да си носят отговорността. Хубаво е, че на общинските администрации се дават и частични права на публични изпълнители. Макар че повечето кметове не са и разбрали, че имат право да възлагат ревизии по местни данъци и такси. Като цяло съм силен скептик по отношение изпълнението на този вид приходи- в кризата първото, което хората отлагат е плащането на данъци и такси. Например патентния данък- при заложен план от 40 млн лева за 2009, очакваното изпълнение е 22 млн лева.

Мерките, които министерство на финансите и парламентът предлагат са следните:

–         предсрочно увеличаване на акциз на цигари , което води до допълнителни приходи от 225 млн лева. В разчетите на МФ е заложено намаление на потреблението на цигари от 20 %, което според мен е крайно малко. Първо, повечето производители и вносители ще се запасят с бандероли за първите 3 месеца на старите цени. Така в края на 2009 ще се налеят много средства за бандероли, които ще закрепят 2009, но ще подронят почвата през 2010. Правихме го 2006 и 2007, знаем ефекта. На второ място, ще нарасне контрабандата. И на трето, част от хората наистина ще намалят пушенето или ще минат на по-нисък клас цигари.

–         Увеличаване на акциз на алкохол с 15 %, което ще доведе до максимум 15 млн лева допълнително, и то с много въпросителни. Нямам никаква идея защо финансовият министър продължава да настоява, че това увеличение ще доведе до 60 млн лева допълнително. Или аз не мога да смятам, или г-н Дянков. През 2008 общо събраният акциз от високоалкохолни напитки и пиво е 214 млн лева, като половината идва от бира и половината- от високоалкохолните. През 2009 се очакват 180 млн лева, т.е. вече се вижда спад от 19 % заради намаленото потребление и увеличаване на сивия сектор. От тези 180 млн лева пак половината са от високоалкохолните напитки, т.е. 90 млн лева. 15 % от 90 млн лева са 13.5 млн лева, и то ако няма спад на потреблението, а такъв ще има. Е, откъде тогава 60 млн лева? От сивия сектор? Чудесно, но къде са мерките? С две думи, никакви 60 млн лева няма да дойдат и никакво здравеопазване няма да се оправи с тях.

–         Увеличаване на акциз на електрическа енергия, въглища и кокс, с ефект от 8 млн лева. Натоварват се предприятията с 43 % по-висок акциз, който наистина сметнат на киловат е малката сума от 0.06 стотинки, но за големи предприятия от рудопреработвателната промишленост е над 200 000 лева на година.

–         Увеличаване на окончателния данък върху хазарта от 10 % от оборота на 12 % от оборота. Очаквани допълнителни приходи от около 12 млн лева.

–         Мерки по повишаване на събираемостта на акцизи- 120 млн лева. А нали контрабандата беше за 3 млрд лева и 87 % от горивата бяха на черния пазар? Посочените мерки са спорни като качество и със сигурност недостатъчни. Уважаеми господа, трябва ви финансова полиция под контрола на финансово министерство. С право на дознание, арест, СРС по специфични текстове на НК. Всичко друго е половинчата мярка.

–         Отмяна на привилегията на производители на селскостопанска продукция да не дължат данък върху физическите лица. Това е допълнителен приход от около 45 млн лева.

–         Отмяна на привилегията на същите земеделски производители да не се облагат с данък недвижими имоти тези сгради, които принадлежат на земеделски производители и се ползват с цел добив на необработени плодове и зеленчуци. Поради липса на регистър не е ясно колко приход би донесло за общините.

–         Отмяна на привилегията данъчнозадължени лица, регистрирани като селскостопански производители да плащат 40 % от дължимия корпоративен данък. Това води до около 20 млн лева допълнителни приходи в бюджета.

–         Отмяна на привилегията възстановяване на акциз на горивата за селското стопанство. За 2008 по този параграф са възстановени на селскостопански производители около 63 млн лева, през 2009 се очаква сумата да е над 78 млн лева. Вместо това се въвежда маркирано гориво, предстои да видим как ще заработи.

Без да подценявам тези мерки, считам, че са крайно недостатъчни. Не виждам къде е преборената контрабанда. Не виждам спряното източване на ДДС. Не виждам кабела между два контакта, по който трябваше да потекат 800 млн лева. Не виждам 350 000 работни места, които намалените осигуровки трябваше да създадат. Не виждам държавните инвестиции, които да заместят частните.

Но виждам риск от 1 милиард лева, които да не бъдат събрани. И тъй като в Бюджет 2010 буфери няма, по-добре е да ги създадем сега, докато законът е между първо и второ четене. Иначе към септември 2010 ще трябва актуализация. И понеже всичко в разходната част е изтънено до крайност, ще покрием липсващите приходи с фискалния резерв. И вместо заложеният дефицит от 0.7 % ще отидем на над 2 %.

Не е драма, и друг път се е случвало, и по-лошо е имало. Но да се знае отсега и да взимат мерки.

Категория: Блог
 • Rusevs казва:

  Интересното при г-н Дянков, освен очевидно недостатъчната му икономическа подготовка е и странната му логика – с увеличаване на икономическата изгода от нелегалният внос той калкулира намален обем на контрабандата. Основанието е повишена мотивация на митническите служители. Признавам си в този си вид логиката ми убягва или по – скоро липсва нещо и то е възможното увеличение на приходната част в резултат на акциза да се трансформира в стимули към митницата. Аз обаче не видях нищо подобно. Следователно остават две основни хипотези: министър Дянков е с твърде авангардно мислене и ние не можем да го разберем или пък просто е некомпетентен. А ако последното е вярно …
  Иначе поздравления за анализа – отдавна не съм виждал политик с претенции да има смелост да дава подобни аналитични прогнози. Относно буферите, ако не се лъжа тук те най-вероятно ще бъдат заменени с планирано преразглеждане през юли 2010, което със сигурност не работи за убедителността на бюджета.

 • Малта казва:

  Уважаеми г-н Кадиев, в статията пишете цитирам: „На второ място, ще нарасне контрабандата. И на трето, част от хората наистина ще намалят пушенето или ще минат на по-нисък клас цигари.“
  Аз съм ваш фен – пушач. Вие ще ме принудите да мина на „Арда“ – без филтър? Или ще ме принуждавате да се отказвам от този си порок?? Засега не се оплаквам от здравето си, не посещавам и ДжиПи-то си, просто защото не боледувам. Т.е. внасям си здравните осигуровки, но не ги ползвам за себе си – нито веднъж. Защо ще ме наказвате да пуша боклуци?

 • gkadiev казва:

  Не аз, ГЕРБ ще ви принудят. Предложението за драстично увеличаване на акциза е тяхно. И или ще плащате по-скъпите цигари, или ако не можете да си го позволите, ще трябва да минете на по-нисък клас, за да са ви по-евтини. Или най-вероятно ще минете на контрабандни, тях акциз не ги лови.

 • mark казва:

  Всички говорят как от второто шестмесичие на 2010г. ще се обърне тенденцията и ще има подобрение на икономическата обстановка.

  Смятаме че щом европа започне да излиза от кризата ще издърпа и нас, дори и значително по- бавно. Пропуска се да се отчете липсата на конкурентно българско производство.

  Също така Американската и Европейската икномика не е ясно дали ще обърнат тенденцията трайно или само временно.

  Въпроса ми е считате ли, че това ще е дъното на кризата и дали няма да се сбъднат прогнозите за второ дъно на кризата, което ще е още по-дълбоко от сегашното, а от тук и трябва да се предприемат по сериозни мерки в бюджета.

 • gkadiev казва:

  Аз лично съм скептик. Дори и да има възход през второто шестмесечие, събираемост на данъци винаги се появява по-късно, т.е. вече през 2011. Според мен 2010 ще е много тежка и за общината, и за държавата. Мисля, че не е далеч денят, когато някой ще предложи повишаване на данъци. И ще се започне с ДДС, просто защото там започваш да събираш сега и веднага, а не като данък печалба или данък общ доход след една година. Няма да открием топлата вода, 6 държави в Европа вече вдигнаха ДДС.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*