Георги Кадиев

Имаме право на промяна

За район “Красно село” и възможни решения

Транспорт: явно е проблем, но къде ли в София не е. Задръствания, паркиране в зелени площи и по тротоари, закъснения на градски транспорт. Трябва да се търси решение за автобусите №83 и №102, включително и чрез включване на тролеен транспорт.

Сигурност: безспорно сериозен проблем за тази община. Делът на пострадалите от посегателства домакинства е 16.9 %, докато средния за страната е 8.9 %. Ще започнем от училищата- в района има 5 училища, където контролът за достъп не е на необходимото ниво. Ученическите лични карти не се проверяват, не се проверява и какво се внася в училището. Има няколко неща, които бързо да се направят

– да се засилят функциите на охраната на училищата
– да се осветят улиците и дворовете на училищата
– община, МВР, училищни ръководства и граждани да работят съвместно за локализиране и отстраняване на места за разпространение на наркотици
– да се поставят КАМЕРИ. Това е тема, на която вече се спрях, но ползата от тях е огромна и си заслужава да се преповтаря като приоритет

Детски градини: в района има 13 детски градини и засета проблемът не е толкова остър, но вече са почти напрага на капацитета си. Ще предприемем мерки да започнем строеж на поне още 1 детска градина

Ясли: В района има само една, което е напълно недостатъчно. Трябва спешно решение за построяване на поне още една детска ясла