Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Как приходите в България слязоха на нива под 2007 година

Днес излязоха данните за изпълнението на плана по приходи в Гърция, където оказва се имат ръст от 7 % спрямо същия период на 2009.

Поради това си направих труда да погледна какво се случва у нас. Картината е лоша.

Констатирах две неща:

–         няма ръст не само спрямо 2009, а и спрямо 2008 и 2007. Като събираемост на приходи България днес е под нивата си от 2007 за най-големите и важни като тежест данъци- ДДС, акцизи, данък печалба. Тези три данъка правят около 80 % от общите данъчни приходи.

–         при това слабо изпълнение на акцизи и ДДС дори спрямо актуализирания надолу план ни очаква неизпълнение на данъчни и осигурителни приходи от около 1 млрд лева.

Ще илюстрирам с конкретни числа:

Общото изпълнение на данъчните приходи за първото шестмесечие на 2010 е 6.34 млрд лева или 45 % от вече занижения с актуализацията на бюджета годишен план, като това е 9.17 % от БВП.

За 2009 общото изпълнение е 7.53 млрд лева, за 2008- 8.64 млрд лева, за 2007- 6.83 млрд лева. През всяка от тези години това е било над 50 % от плана и над 11 % от БВП.

Сега нека видим разбивката:

Много слабо изпълнение на събран данък печалба през шестте месеца на 2010- едва 873 млн лева. През 2009 са събрани 1.213 млрд лева, през 2008- 1.501 млрд лева, през 2007- 1.167 млрд лева. Ето един много ясен сигнал за кризата в икономиката, изразяваща се в свити печалби на фирмите и/ или излизане в сивата зона.

По-добре е при данък върху доходите на физически лица- 1.030 млрд лева за периода. През 2009 е 1.044 млрд лева. През 2008 са 958 млн лева, през 2007 съответно 816 млн лева. Обяснението според мен е не толкова в увеличени заплати, колкото в бягството от корпоративен данък към данък на физическите лица, който при големи доходи е по-изгоден за плащане. Има и известно изкривяване на картината поради преместването на едни дейности от патентен данък към корпоративен данък и обратно.

Много слаби резултати при акцизите- през шестте месеца на 2010 са събрани едва 1.467 млрд лева, което е 37.6 % от плана. През 2009 са 1.779 млрд лева или 46.29 %, през 2008 – 1.791 млрд лева или 44.2 %, и през 2007 – 1.5 млрд лева или 45.26 % от плана.

Много слаби резултати при ДДС, което е абсолютната ахилесова пета на приходите ни. Там митници преизпълняват, НАП не изпълняват, като за шестте месеца са събрани 2.523 млрд лева или 43 % от един крайно занижен план. През 2009 са 3.051 млрд лева или 47.44 % от плана, през 2008- 3.876 млрд лева или 51.2 % от плана и през 2007- 2.945 млрд лева или 44.63 % от плана.

Слаби резултати при митата, макар те да са с много малка относителна стойност в общите приходи, но все пак са показателни. През 2010 събрани 53.8 млн лева, през 2009- 70 млн лв, през 2008- 99 млн лв, през 2007- 83 млн лв.

Единственият ръст е при имуществените данъци, резултат най-вече на увеличението на данъчните оценки на имотите с 20 % през 2008, с 50 % през 2009 и на завишени ставки в някои общини. През шестте месеца на 2010 са събрани 120 млн лева, през 2009- 104 млн лева, през 80 млн лева и през 2007 са 65 млн лева.

Остава въпросът какво ще направи правителството сега. Ще уволни Танов? Или Красимир Стефанов? Макар че първи трябва да е Дянков- министърът носи по-тежката отговорност по принцип, а този конкретно е виновник за задълбочаването на кризата с постоянни грешни решения. Ще направи втора актуализация? Ще обложи с данък пенсиите? Ще увеличи ДДС? Данък лукс? Данък солидарност? Ще намали субсидиите за общините, тласкайки ги да увеличават местни данъци? Ще надскочи заложения дефицит?

Не знам.  И никой не знае. План за справяне с кризата няма. План Б няма. План ББ също няма.

Впрочем, до вчера в Гърция бе одитна комисия от представители на ЕК, ЕИБ и МВФ. Струва ми се, че и ние вървим неотклонно в тази посока.