Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Справка членове БСП / жители на областите

Прилагам справка за брой членове на БСП по области, % от общата членска маса, % от населението. За съжаление нямам възрастова разбивка, а и част от данните ми се струват изкривени. Все пак е достатъчно като фундамент за разговор за необходимата структурна промяна в БСП. Още