Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Топлофикация продължава да затъва

Сезонът за Топлофикация свърши, появи се и официален отчет за първото тримесечие на годината.

Задълженията на Топлофикация София вече са 585 млн лв като за една година нарастват с 25 млн. Текущите вземания на дружеството (570 млн) не могат да покрият задълженията на дружеството, което означава, че тя на практика няма как да изплати дълговете си. И вместо постепенно да се измъква, Топлофикация продължава да затъва като за последната година приходите на дружеството са нараснали с 10,8%, а разходите – с 21,5%. Още