Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за създаване на комисия за контрол на Общинска банка

ДОКЛАД

 

ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ НАД ОБЩИНСКА БАНКА АД
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

На 10.11.2011г. БНБ лишава от право на глас 5 частни фирми миноритарни акционери в Общинска банка, с което дава възможност на Столична община да си върне контрола над банката, да промени устава и ръководните органи на дружеството. От този момент значително се увеличава и отговорността на Столична община и Столичен общински съвет банката  да се управлява в личностен, вместо в обществен интерес.

За съжаление това до този момент не се случи, а станаха ясни някои фрапиращи данни за отпуснат кредит от Общинска банка на сина на г-н Андрей Иванов в размер на 5,93 млн лв, който е обезпечен с 12 дка пасища в община Нова Загора и техника, която трябва да бъде купена с този кредит. Съмненията за конфликт на интереси на лица свързани с банката продължават и след случая с председателя на СОС. След като СО поема контрол над управлението на бнаката г-жа Петя Димитрова, изпълнителен директор на Пощенска банка, влиза в надзорния съвет и на Общинска банка, въпреки явен конфликт на интереси.

Редом с това се поставят редица въпроси за възнагражденията, които получават членове на ръководството на банката без изпълнителни функции, които получават 10 заплати обезщетение при напускане. Други въпроси, свързани с Общинска банка са породени от информация, че банката е финансирала производство на игрален филм чрез директно възлагане, че е оказала подкрепа за мотокрос шампионат, че е възлагала маркетингови проучвания за над 240 хил.лв, че е заплащала на ежедневници за “положително медийно отразяване” над 120 хил.лв. Наличието на подобни разходи, направени след съмнителни процедури и със съмнителни резултати биха породили основателно съмнение за наличие на източване на банката.

На мое питане до Вас с вх.номер 9300-421/03.10.2012, в което бях поставил 17 въпроса относно подобни разходи, ръководството на Общинска банка отговори с писмо 9300-421/3/24.10.2012 само на един въпрос, прикривайки се зад текстове за банкова тайна, текстове на Търговския закон и на Закон за кредитните институции. Особено фрапантно звучи твърдението на банката, че “за да формират акционерите съответно решение е напълно достатъчната информация, съдържаща се в Годишния финансов отчет, Доклада за дейността и отчетите на шестмесечна база”.

Искам да напомня, че Общинска банка не е банка като всяка друга. Тя не е частна собственост, неин основен акционер е Столична община и в този смисъл общинските съветници като представители на столичани са длъжни да оказват постоянен и неотменен контрол по всички дейности на банката, особено тези, които не са под защитата на Закон за банковата тайна.

Във връзка с всичко това смятам, че е абсолютно необходимо Столичният общински съвет да влезе във функцията си на собственик на банката и да наложи активен и постоянен контрол над банката като се създаде постоянно действаща комисия от общински съветници от всички политически групи на паритетен принцип, които да следят:

А. Финансовото състояние на банката

Б. Всички договори за външни услуги, сключвани от оперативното ръководство на банката, включително за охрана, застраховане, закупуване на софтуер и хардуер, канцеларски материали, ремонтни и строителни дейности и т.н.

В. Всички договори за реклама, ПР, маркетинг, спонсориране

Г. Всички кадрови назначения на средно и висше ниво, с цел избягване на политизиране на банката и назначаване на хора извън банковия сектор

Наличието на такава комисия би гарантирало максимална прозрачност и защита на интересите на столичани.

 

  Вносител:      ……………………..

/Георги Кадиев/