Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за изплащане на компенсации на родителите на деца неприети в детски градини

До Г-н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Председател на Столичен общински съвет

 

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Изплащане на компенсации на родителите на деца, кандидатствали за общински детски ясли и градини и за които няма осигурени места (и за които не са осигурени места в тях).

Още