Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Законопроект за компенсации на родителите на деца извън детска градина

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение

на Закона за народната просвета

С предложения законопроект се цели възстановяване на справедливостта и равнопоставеността сред децата чрез създаване на разпоредба, задължаваща общините да осигурят места за всички кандидатствали за детски градини деца. В периода необходим за изграждане и откриване на необходимите детски градини общините се задължават да изплащат временни месечни компенсации на родителите на деца, кандидатствали за общински градини и за които не по вина на родителите не са осигурени достатъчно места. Още