Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Сигнал до прокуратурата за конкурса за външна реклама

Последните седмици на два пъти поставих въпроса за нарушенията в конкурса за външна реклама в София (билборди, рекламни пана). Не получих никаква реакция от г-жа Фандъкова, никакви отговори на поставените от мен въпроси, които касаят сериозни нарушения.

Затова и сезирах Софийската районна прокуратура по случая като очаквам реакция от тяхна страна. Ето и сигнала ми:

СИГНАЛ

№32712/14.08.2013г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНЕВ,

Обръщам се към Вас с искане за проверка за действията на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова по отношение законосъобразността на действията на г-жа Фандъкова при издаването на заповед №РД-09-08-83/16.07.2012, с която кметът на София утвърждава класирането на участниците в конкурс №9-СО-2011г. за Пакет Б 9 за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрената от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община – група „Б” от 10 пакета за срок от 10 години. Още