Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Кметът на Люлин одобрил застрояване на градинка въпреки решение на СОС

/Терен опрделен за озеленяване в ПУП на Люлин 4/

Питане

Относно: Застрояване на зелена площ в р-н Люлин 4 м. р-н и съмнения за етичните качества на гл. архитект на р-н Люлин

Уважаема г-жо Фандъкова,

Със свое решение №409 от 19.07.2012г. Столичният общински съвет одобрява ПУП на Люлин 4мр. Три дни по-рано, когато вече е ясно, че проектът за ПУП е включен в дневния ред на заседанието на 19.07.2012г, гл архитект на район Люлин – г-жа Галина Николова подписва разрешение за поставяне (№42/16.07.2012г.) на 6 павилиона и фирмени реклами на зелена площ която е предвидена за озеленяване. Предвидената застроена площ е 215,7кв.м и 32,5кв.м фирмени надписи. В момента определената за зелена площ територия е трайно застроена и вече възстановяването ѝ ще коства на общината сериозни усилия и средства. Още