Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Становище до мин. Чобанов за средствата от фонд Хазарт

В закона за хазарта, който приехме края на миналата година се определиха средства, които се заделят за социално-отговорно поведение за хазартните игри.

Министерство на финансите трябваше да разработи наредба за разходването на тези средства, където има някои сериозни слабости, които можете да намерите в прикаченото становище.

Становище от Георги Кадиев