Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Списък на одиторите на фирми с кредити от КТБ

Класически конфликт на интереси: одиторът Николай Орешаров е направил одит на 50 компании с кредити от КТБ на общ размер 2.4 млрд лева, като в същото време е член на одитния комитет на същата тази КТБ!
В-к Капитал вече писаха за него, а ние си направихме труда да извадим от Търговския регистър фирми, които имат кредити от КТБ и кои са техните одитори.
Одитният комитет съгласно Закона за независим финансов одит наблюдава ефективността на системите за управление на риска /чл. 40/ в КТБ, а в същото време Орешаров одитира самите клиенти? И как тогава оценява кредитния риск, като наблюдава сам себе си?
Задавам прост въпрос: КЪДЕ Е КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ, та е допуснала това?
Ето и списъка: Още