Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Дупката, през която КТБ се промуши

Анализът е публикуван в webcafe.bg

Проблемът с КТБ се дължи най-вече на провал на банковия надзор на БНБ. В условия на валутен борд банковият надзор е единствената сериозна функция на централната банка, която обаче се оказа напълно непригодна да я върши качествено. Като рибарска мрежа, която изглежда здрава, но през огромна дупка в нея се промъкна КТБ.

Три въпроса към БНБ

Одитът показа вземания за 3.5млрд. лв., които не е ясно дали могат да бъдат събрани поради липса на документи в кредитните досиета. Това означава, че банката не е жертва на случайни организирани атаки и банкова паника с масови тегления на пари. Тези вземания са към свързани лица и възможното унищожаване на документите за тези заеми подкрепя тази теза, което повдига въпроса дали КТБ е отговаряла на надзорните изисквания за максимална експозиция към свързани лица и ако не, защо това е допуснато. Още